Individuelt karrierevejledningsforløb

Et individuelt karrierevejledningsforløb kan købes særskilt, eller som et tilkøb til et andet forløb. Formålet er at give dig en målrettet plan, udelukkende med fokus på dig, og sikre dig en effektiv og fokuseret metode...

Bliv fortrolig med Jobnet, Joblog og dit CV

Målgruppen er: Ny-ledige og jobparate kontanthjælps- og dagpengemodtagere Sygemeldte og ledige i Jobafklaring - på vej mod raskmelding Ledige nyligt visiteret til fleksjob Formålet er: Undervisningstilbuddet tilpasses helt individuelt, og har som primært mål, at hver...

Et fast tilrettelagt forløb

Til dig, der er tæt på raskmelding, er i jobafklarings- eller ressourceforløb, er forsikret ledig eller kontanthjælpsmodtager og skal afklares til arbejde eller uddannelse.Formålet er at gøre dig klar til jobsøgning efter længere tids...

Udslusning til virksomhedspraktik

Med hjælp fra VVC, kan du komme i virksomhedspraktik såvel internt på VVC, som eksternt i en virksomhed, du har lyst til og måske selv har fundet, eller som vi har hjulpet dig med...

Vejledningsforløb for ledige og borgere på sygedagpenge

Du er ny-ledig, eller har måske været ledig i længere tid og skal i gang med at tilrettelægge din jobsøgning – måske for første gang. Dette forløb er for dig, som skal have lavet...

Jobcoaching

Formålet med jobcoaching er, at give dig individuelle samtaler til at få dit CV tilrettet, så det passer dig og din personlighed, give dig mere mod og tiltro til at magte jobsøgningen og hjælpe...

3 trin – Din vej til nyt job

Målgruppen er: Ny-ledige og jobparate kontanthjælps- og dagpengemodtagere Sygemeldte og/eller ledige i Jobafklaring - på vej mod raskmelding Fleksjobsøgende ledige Formålet er: At gennem vejledning og aktive håndholdte indsatser at bringe deltageren så tæt på ny...

Ressource- og kompetenceafklaring

Her kan du få hjælp til at finde de ressourcer, du benyttede dig af i dit tidligere arbejdsliv, som du fandt spændende og som du stadig kan benytte, f.eks. i en ny jobretning. Vi...