Ordblindetest

Det kan være en fordel, at blive testet for ordblindhed, så du på den måde kan få den rigtige hjælp til af afhjælpe dine læse og/eller skrivevanskeligheder. Vi benytter vores egne udviklede materialer, samt læsetest...

Hygiejnebevis

Du får kendskab til håndtering og opbevaring af råvarer, vigtigheden af rengøring og personlig hygiejne ved håndtering af fødevarer, samt lærer om mikroorganismer og krydssmitte. Der udstedes kompetencegivende kursusbevis ved beståelse.

Det sidste nye indenfor certificering i IT

Design din egen ICDL™ profil (afsluttes med test certifikat) Alle bruger IT til forskellige årsager, så nu kan du vælge at certificere dig indenfor de fagområder og niveauer, som passer bedst til dig. Med de...

Voksenpædagogisk grundkursus

Formålet er at opkvalificere dig, der har en faglig formåen og ønsker at lære at formidle den i et område, der svarer til undervisningen under folkeoplysningsloven. Der arbejdes med teoretisk og praktisk indføring i metode...

Ordblindeundervisning

En undervisning for dig, der oplever dig selv som ordblind og føler behov for, at lære nogle teknikker til at klare dagligdagen på trods af dine problematikker, og hjælpe dig selv til at få...

Dansk – læse, skrive og forstå breve og emails

En undervisning, hvor vi arbejder med at forstå officielle breve, skrivelser og emails, samt jobopslag og lignende. Undervisningsmaterialet er Inspireret af Kresten Bjerg – ”Skriveguiden til offentlige virksomheder”.

Det er aldrig for sent

ET INFOARMATIONS- OG UNDERVISNINGSPROJEKT FOR ORDBLINDE OG LÆSE-, SKRIVE- OG REGNESVAGE. MÅLGRUPPE Potentielt ord/talblinde, læse/skrive/regnsvage med ufaglært baggrund og ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet /høj risiko for fremtidig ledighed. PROJEKTETS MÅL Projektet har som mål , at øge opmærksomheden...