Almen kvalificering

Al faglig og opkvalificerende undervisning er individuelt tilrettelagt og udgår fra deltagerens ønsker og forudsætninger.

I skemalægning kan deltageren fokusere på ét program, eller en kombination af flere programmer. Der kan vælges frit mellem deltids-og fuldtidsundervisning.

Mulige programmer: 

• IT-undervisning

• MS Office pakken – generelt

• MS Office pakken – enkeltfag

• MS Word

• MS Excel

• MS Outlook

Tilmelding

Har du nogle spørgsmål eller vil du tilmelde dig, kan du ringe eller skrive til os på 43 62 13 80  eller VVC@VVC.DK