Det kan være en fordel, at blive testet for ordblindhed, så du på den måde kan få den rigtige hjælp til af afhjælpe dine læse og/eller skrivevanskeligheder.

Vi benytter vores egne udviklede materialer, samt læsetest for voksne, samt undervisningsministeriets nyeste ord-blindetest.

DEL