ET INFORMATIONS- OG UNDERVISNINGSPROJEKT FOR ORDBLINDE OG LÆSE-, SKRIVE- OG REGNESVAGE.

MÅLGRUPPE
Potentielt ord/talblinde, læse/skrive/regnsvage med ufaglært baggrund og ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet /høj risiko for fremtidig ledighed.
PROJEKTETS MÅL
Projektet har som mål , at øge opmærksomheden på værdien af fortsat læring – at det aldrig er for sent. Projektet tilbyder kompetent vejledning og relevant kompetenceløftende undevisning.Målgruppen vil efterfølgende være bedre i stand til at vedblive med at efteruddanne sig / fastholde fodfæste på arbejdsmarkedet – og dermed sikre en mere kontinuerlig selvforsørgelse. De særligt udsatte i målgruppen tilbydes formidlingshjælp til ny forsørgelse.
FORMÅL & AKTIVITET
Gennem oplysning, personlig vejledning og individuelt tilrettelagt undervisning motiveres målgruppen til ny læring.
Særligt udsatte tilbydes konkret formidling til nye jobveje.FINANSERING
Projektet modtager finansiering igennem 2 år fra ny STAR pulje til styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage.
Du kan derfor – helt GRATIS – gøre bruge af projektets aktiviteter.
PROJEKTETS KERNE-AKTIVITETER
Personlige vejledningssamtaler
Samtaletilbuddet er opbygget så modtageren bliver i stand til at vælge et videre forløb, der kan indeholde:

  • Testning for ord/talblindhed
  • Konkret undervisningsforløb
  • Formidlingsindsats til praktik/job

Motiverende og fastholdende indsatser

  • Igangsatte forløb bliver fulgt op ugentligt, med fokus på mål og progression
  • Foredrag/workshops med succesrige rollemodeller
  • Mulighed for virksomhedsforlagt undervisning
  • Konkret jobformidlingsindsats for særligt udsatte ledige i målgruppen

SÅDAN KAN DU GØRE BRUG AF PROJEKTET
Vi er klar til at modtage borgere fra 5. marts 2018. Du kan derfor allerede nu henvise borgere til forløbet. Ring eller mail allerede i dag for yderligere information.

 

DEL