3 trin – Din vej til nyt job

3 trin – Din vej til nyt job…

består af 3 uafhængige trin. Elementerne/trinnene kan sammensættes fuldstændigt individuelt – uanset forsørgelsesbaggrund, så de netop er en løsning på den udfordring, den enkelte deltager har.

Målgruppen er:

 1. Ny-ledige og jobparate kontanthjælps- og dagpengemodtagere
 2. Sygemeldte og/eller ledige i Jobafklaring – på vej mod raskmelding
 3. Fleksjobsøgende ledige

Formålet er:

At gennem vejledning og aktive håndholdte indsatser at bringe deltageren så tæt på ny selvforsørgelse som muligt.

Indhold:

Trin 1 – motivation og vejledning
På dette første trin kan der vælges mellem 2 grundlæggende metoder:
1A – 6 ugers tilbud med individuelle coachsamtaler

 • Deltageren får sin egen personlige coach – og har adgang til 6 coachsamtaler i løbet af en op til 6 ugers periode.
 • Samtalerne vil fokusere på karrierevejledning og konkret hjælp til at finde og vælge nye/flere mulige jobveje. Deltageren vil sammen med sin coach finde specifikke brancher, jobtitler og evt. ledige stillinger, som vil være relevante at søge.
 • Deltageren får personlig sparring omkring sit CV og sine ansøgninger som styrkelse af generel jobsøgning.
 • Samtalerne danner også grundlag for den efterfølgende hjælp med formidling til relevante jobs/virksomheder.

1B – 6 ugers tilbud med undervisning og individuelle coachsamtaler

 • Deltageren får sin egen personlige coach – og har adgang til 6 coachsamtaler i løbet af en op til 6 ugers periode og i øvrigt svarende til trin 1A.
 • Derudover får deltageren adgang til deltidsundervisning i f.eks.:
  – Personlig udvikling
  – IT og opkvalificering
  – motion
 • Dette forløb danner, ligesom trin 1A, også grundlag for den efterfølgende hjælp med formidling til relevante jobs/virksomheder.

Trin 2 – Formidling til relevant jobskabende praktik
Dette trin ligger i naturlig forlængelse af Trin 1. Deltageren får aktiv hjælp med at blive formidlet til de relevante virksomheder og jobområder, som deltageren sammen med sin coach har valgt ud som vejen videre. Dette trin indeholder:

 • Formidlingsindsatser til relevant 4/*8 /*13 ugers virksomhedspraktik.
 • VVC tilsikrer formidling til så jobnær/jobskabende praktik som muligt – indenfor 4 uger.
 • VVC forestår blanketarbejde i VITAS.

*kun efter forudgående aftale med jobcenter. Kan ikke tilbydes ledige dagpengemodtagere.

Trin 3 – Praktikopfølgning/Jobsikring
Deltageren støttes igennem sit praktikforløb af personlig jobcoach/konsulent, som har hjulpet med etableringen af praktikforløbet. Dette trin indeholder:

 • Opfølgnings- og fastholdelsesindsats i hele praktikperioden. VVC er løbende i kontakt med deltageren telefonisk og ved aftalte opfølgningssamtaler på arbejdspladsen. VVC arbejder i dette trin på at deltageren får så meget ud af sit praktikforløb som muligt – netværk, referencer o.a.
 • Ved tilbud om ansættelse i forlængelse af praktikforløbet, tilser VVC nødvendigt blanketarbejde i de situationer, hvor deltageren tilbydes ansættelse med løntilskud.

Undervisningssted:

Hvis der er aftalt undervisning som del af forløbet, så afvikles den på adressen:
Kanaltorvet 1, 2620 Albertslund.

Tilmelding:

Løbende indtag med opstart af nyt hold hver mandag. Tilmeldinger modtages derfor helt frem til fredag ugen før.

Tilmelding sker pr. sikker email: vvc@vvc.dk eller via vores kontaktformular med følgende tekst i emnefeltet: 3TRIN-JOB.
Der kan tilmeldes flere deltagere pr. email.

Hver email skal indeholde alle relevante kontaktoplysninger på den/de deltagere, som ønskes tilmeldt forløbet og særligt vigtigt – mobil nr. og email adresse. Det skal tydeligt fremgå, hvilken startdato deltageren ønskes startet op på.

VVC fremsender digital invitation til hver tilmeldt deltager.

Rapportering:

VVC registrerer fremmøde for alle deltagere. Fremmøderapport fremsendes efter hvert afsluttet forløb.

Økonomi:

Forløbspris: Ring for yderligere information på 4362 1380.

DEL