Det er aldrig for sent

Opkvalificerings,-vejlednings,- og formidlingsforløb for læse-, skrive- og regnesvage

Forløbet har som mål at øge opmærksomheden på værdien af fortsat læring: at det aldrig er for sent. Forløbet tilbyder kompetent vejledning og relevant kompetenceløftende undervisning i bl.a. ordblindhed og FVU Dansk og Matematik.

Målgruppen vil efterfølgende være bedre i stand til at vedblive med at efteruddanne sig / fastholde fodfæste på arbejdsmarkedet, og dermed sikre en mere kontinuerlig selvforsørgelse.

1. Kerneaktivitet

Personlige karrierevejledningssamtaler

Tilbuddet bygger på en serie af vejledende samtaler omkring reelle job
og (efter)uddannelsesmuligheder, som leder frem til at den enkelte
deltager bliver i stand til at vælge et videre forløb, der kan indeholde:

 

  • Test for ord-/talblindhed / FVU-screening
  • Konkret undervisningsforløb
  • Formidlingsindsats til praktik/job
2. Kerneaktivitet

Iværksætning af plan & motiverende, fastholdende indsatser

  • Igangsatte forløb bliver fulgt op ugentligt, med fokus på mål og progression.
  • Mulighed for virksomhedsforlagt undervisning.
3. Kerneaktivitet

Resultatbelønnet formidlingsindsats

Aktiv formidlingsindsats pågår løbende. I indsatsen indgår formidling til relevant jobskabende praktik og til ordinær jobskabelse.

Undervisning kan, hvis deltager og arbejdsgiver ønsker dette, følge med ud på praktiksted / arbejdsplads.

Tilmelding

Du og/eller din borger tilmelder sig til en ledig OBU eller FVU-screening via www.vvc.dk.

Vær opmærksom på at henvisning med jobplan medfører kommunal taxameterpris.

Du henviser via sikker mail: vvc@vvc.dk, eller på 43 62 13 80
I henvisningen skal vi bruge borgers navn og andre kontaktoplysninger, herunder cpr.nr.

Er du i tvivl, så er du velkommen til at ringe eller skrive til os.