voksenpædagogisk grundkursus

Hvis du har en faglig baggrund kan du overbygge din uddannelse med et Alment Voksenpædagogisk Grundkursus.

Du skal kunne være i stand til at arbejde selvstændigt med teoretisk stof og vise forståelse af det indlæste.

Den teoretiske undervisning kombineres med praktisk undervisning, eller tidligere erfaring, der inddrages i opgavebesvarelserne. Undervisningen afsluttes med en skriftlig prøve, der vurderes bestået eller ikke bestået.

Den teoretiske undervisning tager udgangspunkt i Elisabeth Trampe Madsens bog “Aktiv undervisning”

Genneførelse og bestået prøve kvalificerer til at undervise under folkeoplysnikngsloven og tilsvarende voksenundervisning.

Der udstedes kursusbevis ved bestået.

Undervisningen gennemføres som en kombination af digitale opgaveløsninger i fjernundervisning, gennemgang og vurdering af besvarelserne og enkelte møder efter behov på zoom.

Undervisnin er planlagt til 10 uger, men kan afkortes ved hurtigere besvarelser eller længere efter behov.

Underviser: Lone Rytsel
Pris: kr. 13.500,-
Start: Januar 2022 – Der er løbende tilslutning

DEL