Har du som lærer oplevet, at det er svært at få elever med læse-skrivevanskeligheder til at anvende deres it-hjælpemidler? Det kan være, du mangler viden om programmerne og deres funktioner, eller måske oplever du, at eleverne ikke orker, magter eller gider at bruge dem.

Dette kursus henvender sig til lærere, dansklærere såvel som faglærere, som ønsker viden om it-hjælpemidler til elever med læse- og skrivevanskeligheder. På kurset vil du blive sat grundigt ind i programmernes funktioner og indstillingsmuligheder, ligesom du vil få inspiration til, hvordan du kan integrere hjælpemidlerne i undervisningen, så du sikrer eleven størst muligt fagligt udbytte.

Herudover vil vi på kurset tale om, hvorfor nogle elever udviser modstand over for hjælpemidlerne, og hvordan du kan imødekomme og mindske denne modstand.

Vi tager udgangspunkt i AppWrither og iPad-PC, Tale til tekst, smartphone hemmeligheder med meget mere løsninger, men skulle der være ønsker om information om andre programmer/løsnin¬ger, kan disse også inddrages.

VVC Ordblindeskole stiller udstyr til rådighed på dagen.

Tid: Kurset strækker sig over 6 lektioner.
Kan derfor tilbydes som et hel-dagskursus,
eller som 2 halvdagskursusdage.
Start: Efter nærmere aftale
Pris: Ring for tilbud – Skoleleder, Tonny Nissen – på tlf.: 43 62 13 80

DEL