FVU - Forberedende voksenundervisning

Forberedende voksenundervisning

FVU start (mundtlig dansk) FVU-start er for dig, der gerne vil blive bedre til at tale og forstå dansk. Du kommer til at arbejde med ordforråd og samtale FVU-læsning For dig, der har et godt mundtligt dansk, men...
ordblinde

Et informations- og undervisningsprojekt for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage

MÅLGRUPPE Potentielt ordblinde, talblinde, læsesvage, skrivesvage og regnesvage med ufaglært baggrund og ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet/høj risiko for fremtidig ledighed FORMÅL & AKTIVITET Gennem oplysning, personlig vejledning og individuelt tilrettelagt undervisning motiveres målgruppen til ny læring. Særligt...
ordblindetest

Ordblindetest

Ordblindetest giver mulighed for at blive testet for ordblindhed. På den måde kan du få den rigtige hjælp til at afhjælpe dine læse og/eller skrivevanskeligheder. Vi benytter vores egne udviklede materialer, samt læsetest for voksne, samt...
ordblindeundervisning

Ordblindeundervisning

Ordblindeundervisning er for dig, der oplever dig selv som ordblind og føler behov for, at blive ordblindetestet. Gennem undervisningen lærer du nogle teknikker til at klare dagligdagen på trods af dine problematikker, og hjælpe...