ordblinde

MÅLGRUPPE

Potentielt ordblinde, talblinde, læsesvage, skrivesvage og regnesvage med ufaglært baggrund og ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet/høj risiko for fremtidig ledighed

FORMÅL & AKTIVITET

Gennem oplysning, personlig vejledning og individuelt tilrettelagt undervisning motiveres målgruppen til ny læring. Særligt udsatte tilbydes konkretformidling til nye jobveje.

FINANSERING

Projektet modtager finansering igennem 2 år fra ny STAR pulje til styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage. Du kan derfor – helt GRATIS – gøre brug af projektets aktiviteter.

PROJEKTETS MÅL

Projektet har som mål, at øge opmærksomheden på værdien af fortsat læring – at det aldrig er for sent. Projektet tilbyder kompetent vejledning og relevant kompetenceløftende undervisning. Målgruppen vil efterfølgende være bedre i stand til at vedblive med at efteruddanne sig/fastholde fodfædste på arbejdsmarkedet.

PROJEKTETS KERNE-AKTIVITETER

Personlige vejledningssamtaler
Samtaletilbuddet er opbygget så modtageren bliver i stand til at vælge et videre forløb, der kan indeholde:

  • Testning for ord/talblindhed
  • Konkret undervisningsforløb
  • Formidlingsindsats til praktik/job

Motiverende og fastholdende indsatser

  • Igangsatte forløb bliver fulgt op ugentligt, med fokus på mål og progression
  • Foredrag/workshops med succesrige rollemodeller
  • Mulighed for virksomhedsforlagt undervisning
  • Konkret jobformidlingsindsats for særligt udsatte ledige i målgruppen

SÅDAN KAN DU GØRE BRUG AF PROJEKTET

Ring eller mail for yderligere information.

DEL