VVC TILBYDER GRATIS

FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING

FVU er et gratis tilbud til dig, der gerne vil blive bedre til dansk, matematik, engelsk og digital dannelse. Afhængigt af, om du er ledig eller i arbejde, vil der være forskellige muligheder. FVU er et godt sted at starte, hvis du gerne vil opkvalificere dig indenfor job- og uddannelse.

LÆR MERE OM VORES TILBUD OG FORLØB HER

"
OPKVALIFICERING

FVU DANSK

FVU dansk er for dig, der gerne vil blive bedre til at læse og skrive på dansk. Det, du lærer, kan du bruge i din dagligdag og på dit job. Vi kommer bl.a. til at arbejde med tekster, du kan støde på i dagligdagen.

Kurset er opdelt i 4 trin, hvor du for hvert trin bliver bedre til at læse og skrive. Hvert trin afsluttes med en trinprøve, før du rykker videre.

TILMELD DIG HER

OPKVALIFICERING

FVU DANSK ANDETSPROG

Er dansk dit andetsprog, og har du svært ved at forstå og læse dansk? Så er kurset lige noget for dig. Det, du lærer på kurset, vil lette din dagligdag og skabe bedre muligheder for et fremtidigt job. Med FVU-læsning trin 4 kan du søge dansk statsborgerskab.

Kurset er opdelt i 4 trin, hvor du for hvert trin bliver bedre til at læse og skrive. Hvert trin afsluttes med en trinprøve, før du rykker videre.

TILMELD DIG HER

OPKVALIFICERING

FVU MATEMATIK

På forløbet lærer du at forstå tal og grundlæggende matematiske begreber, som du vil kunne møde i din hverdag, såsom lønsedler, regninger og indkøb. Du vil lære at måle længder, højder og omkredse, give overslag på priser og forstå tabeller og diagrammer.

Kurset er opdelt i 2 trin, hvor du for hvert trin bliver bedre til at arbejde med dagligdagsopgaver med tal.

TILMELD DIG HER

Hos os handler det om at tage det næste skridt mod nye muligheder

OPKVALIFICERING

FVU ENGELSK

På kurset kan du få en forståelse for at tale, skrive og læse på engelsk - en kompetence du båd ekan bruge i din fritid og på arbejdspladsen.

På kurset lærer du at bruge engelsk i både skrift og tale og formulere enkle sætninger samt finde information i brugsanvisninger, e-mails og andre beskeder. Du vil også lære at skrive mails og beskeder og begå dig i den digitaliserede verden.

Kurset er opdelt i 4 trin, hvor du for hvert trin bliver bedre til at læse, skrive og forstå engelsk. Hvert trin afsluttes med en trinprøve, før du rykker videre.

TILMELD DIG HER

OPKVALIFICERING

FVU DIGITAL DANNELSE

Bliv lært op i de digitale programmer, der findes på din arbejdsplads, så det ikke er en unødig forhindring i dit arbejdsliv.

Undervisningen i FVU Digital Dannelse er for dig, der møder digitale udfordringer i hverdagen. Med et FVU Digital forløb, lærer du at gå nemt til de digitale programmer, der er på på enten din arbejdsplads, eller som du møder i din hverdag.

Kurset er opdelt i 4 trin, hvor du for hvert trin bliver bedre til at benytte digitale programmer og løse it-udfordringer i hverdagen.

TILMELD DIG HER

VORES LÆRINGSPRINCIPPER

FOKUS PÅ DEN ENKELTES BEHOV, ØNSKER & SITUATION

TRYG OG KYNDIG VEJLEDNING I ET FORTROLIGT RUM

g

TILPASNING AF UNDERVISNING TIL HVER ENKELT

SMÅ HOLD MED PLADS TIL RO OG FORDYBELSE