Jobnet, Joblog og CV…

Jobnet, Joblog og CV tilpasses helt individuelt, og har som primært mål, at hver deltager efter endt forløb har:

  • Oprettet en profil og et CV på Jobnet
  • Har trænet og aktivt brugt Joblog i forbindelse med planlægning og gennemførelse af aktiv jobsøgning
  • Har fået kendskab til/har oprettet en eller flere relevante jobprofiler på andre medier som f.eks. LinkedIn, Ofir, Jobindex o.a. Formålet er også, at deltageren efterfølgende er i stand til at bruge sine profiler, samt Jobnet og Joblog i en aktiv personlig jobsøgning
  • Deltagere som overgår til dagpenge, får individuel hjælp med dialog og kontakt til A-kassen for at sikre en smidig overgang til ny rådighed

Målgruppen er:

  1. Ny-ledige og jobparate kontanthjælps- og dagpengemodtagere
  2. Sygemeldte og ledige i Jobafklaring – på vej mod raskmelding
  3. Ledige nyligt visiteret til fleksjob

Undervisningsforløbet er tilrettelagt med 18 lektioners undervisning + 2 personlige vejledningssamtaler fordelt og afviklet over 2 uger efter følgende plan:

skema 01 - Jobnet, Joblog og CV
introduktion til CV og Jobnet

skema 02 - Jobnet, Joblog og CV

Undervisningen tilrettelægges således, at hver deltager støttes til at oprette den bedst mulige profil til brug for en aktiv egen jobsøgning.

Vigtigt!

Hver deltager skal 1. dag medbringe NemID med offentlig digital signatur til brug for oprettelse af Jobnet profil.

Undervisningssted:
Undervisningen afholdes på adressen Kanaltorvet 1, 2620 Albertslund.

Tilmelding:

Løbende indtag med opstart af nyt hold hver mandag. Tilmeldinger modtages derfor helt frem til fredag ugen før.

Tilmelding sker pr. sikker email: vvc@vvc.dk med følgende tekst i emnefeltet: 2U-JOBLOG. Der kan tilmeldes flere deltager pr. mail.

Hver email skal indeholde alle relevante kontaktoplysninger på den/de deltagere, som ønskes tilmeldt forløbet og særlig vigtigt – mobilnr. og email adresse. Det skal tydeligt fremgå, hvilken startdato deltageren ønskes startet op på.

VVC fremsender digital invitation til hver tilmeldt deltager.

Rapportering:

VVC registrerer fremmøde for alle deltagere. Fremmøderapport fremsendes efter hvert afsluttet forløb.

Økonomi:

Forløbspris: Ring for yderligere information på 4362 1380.

DEL