– aktiv hjælp i 3 trin til f.eks. – hurtig(ere) raskmelding og ny selvforsørgelse (download som pdf)

Trin 1 – Karrierevejledning

 • 5 personlige jobcoachsamtaler, afviklet over max 6 uger.
 • Deltagerens kompetencer, egne mål, ønsker og drømme afdækkes. Samtalerne er et frirum, hvor deltageren giver sig selv mulighed for at stoppe op og reflektere over: Hvad kan jeg / Hvad vil jeg?
 • Der arbejdes herefter målrettet med ny-orientering og præsentation af helt nye relevante jobtyper. Deltageren hjælpes til opstilling af relevante jobretninger.
 • Deltagerens CV og tidligere ansøgningsmateriale gennemgås og revideres. Deltagerens egen aktive jobsøgningsindsats planlægges. For deltagere med fortsat dagpengeret, gennemgås overgang til ny aktiv ledighed, herunder orientering om Jobnet/Joblog, ledighedserklæringer osv.

Resultatmuligheder

 • Deltageren finder/identificerer nye jobretninger, og ny motivation.
 • Er klar til raskmelding og ny aktiv jobsøgning.
 • Er klar til virksomhedsrettet forløb.

Målgruppe(r)

 • Sygemeldte ledige, tæt på raskmelding.
 • Ledige med behov for styrket mestring af jobsøgning & formidlingshjælp.
 • Ledige med behov for hjælp til at finde/afklare ny erhvervsretning gennem virksomhedsrettet indsats.

Trin 2 – 4 ugers formidling til virksomhedsrettet indsats

 • Deltageren indgår i en 4 ugers formidlingsperiode.
 • Forløbet forudsætter, at deltageren har færdiggjort karrierevejledning, og er klar/motiveret – og har en eller flere job/funktionsretninger defineret som et personligt mål.
 • Målsætningen er etablering af afklarings-, lærings- eller jobintroducerende praktik.
 • Når praktikaftale indgås, sikrer/udfærdiger vi nødvendige blanketter i VITAS.
 • Forløbet har praktikgaranti!

Resultatmuligheder
Formidling sker med et af følgende mål:

 • Arbejdsprøvning / funktionsafklarende praktik á 13 ugers varighed eller længere
 • Genopbyggende praktik, op til 13 ugers varighed
 • Job- og retningsafklarende praktik, 4 ugers varighed
 • Formidling fører ordinært job, løntilskudsjob, fleksjob eller få-timers job

Trin 3 – Opfølgning og dokumentationsindsats

 • Varetagelse af opfølgning og kontaktforløb med borger og arbejdsgiver under hele praktikforløbet.
 • For deltagere i længerevarende genopbyggende og afklarende praktikforløb, dokumenteres deltagers progression og arbejdsevne frem mod aftalt mål.
 • I alle praktikforløb arbejdes der på afklaring og forhandling omkring deltagerens mulighed for at overgå fra praktik til ordinær beskæftigelse/fleksjob, sekundært til løntilskudsansættelse eller få-timers ansættelse.

TILMELD på tlf. eller sikker mail
Ring til os på tlf.: 43 62 13 80
– eller skriv sikkert til os på vvc@vvc.dk

Vi inviterer dig gerne til en uforpligtende dialog om muligheder – og tilbyder altid gratis og uforpligtende visitationssamtaler – hos dig, eller hos os.

Download som pdf

DEL