Mød Viola, der havde store udfordringer med ADHD, angst og depression og lige netop var kommet ud af en skilsmisse og med de problemer, der ofte opstår i forbindelse med fælles børn.

Hun var motiveret til at komme i gang med en uddannelse, men behøvede hjælp og støtte i en periode, også fordi hun var ordblind. På VVC kom hun i gang med en konkret ordblindeundervisning i dansk efter den nationale ordblindetest, der viste, at hun var ordblind i høj grad.

Men en stille og rolig start med danskundervisning som eneundervisning i en periode på 3 måneder, kombineret med vejledende samtaler om uddannelsesmuligheder i forhold til beskæftigelse og undervisning i ressource- og kompetenceafklaring, Karrierevejledning , og coachende motivationssamtaler, har nu givet hende håb til at turde tro på den planlægning, der forventes at betyde, hun kan starte på FVU fra august og dermed kan få den uddannelse, hun ønsker.

P.t. er hun ikke helt klar over hvilken retning, det skal være, men da hun fortsætter i endnu 13 uger med mulighed for små ”snusepraktikker” er der ingen tvivl om, at hun er klar til at vælge efter hendes FVU, der giver hende adgang til mindre erhvervsuddannelser og blandt andet SOSU-uddannelsen.

DEL