Her kan du få hjælp til at finde de ressourcer, du benyttede dig af i dit tidligere arbejdsliv, som du fandt spændende og som du stadig kan benytte, f.eks. i en ny jobretning. Vi hjælper dig med at tænke i helt nye baner til et fremtidigt job.

Du vil blive klædt mentalt på til jobsamtalen, og få redskaber til hvordan, du sælger dig selv bedst muligt.

Du får hjælp til at sætte ord på dine stærke og svage sider, og du kan gå herfra med helt andre øjne på din formåen.

Det vil løfte din selvtillid og dit selvværd til gavn for en forbedring af dit CV og dine muligheder for at finde det job, der passer dig.

Emner som vil blive gennemgået:

  • Arbejdshistorik – fagligt og personligt
  • Personlighedstypetest
  • Stærke og svage sider
  • Mine ressourcer og kompetencer
  • Praktikplan
  • Hvorfor skal arbejdsgiver betale mig løn?
  • Kropssprog, fremtoning og mimik
  • De svære spørgsmål til samtalen
DEL