Udslusning til virksomhedspraktik

Udslusning til virksomhedspraktik hjælper dig med at komme i virksomhedspraktik såvel internt på VVC, som eksternt i en virksomhed. Du kan også selv finde en virksomhed eller en som VVC har hjulpet med at finde.

Formålet er at give dig en mulighed for at få en fod inden for et arbejdsområde, du ønsker at komme tilbage til, eller som du har lyst til at prøve, som noget nyt.

Du kan på den måde som sygemeldt, få mulighed for at afprøve din arbejdsevne og funktion. Det kan være i et område, du kender eller et nyt, som du gerne vil afprøve. Og et praktikforløb er altid noget “ekstra” at skrive på sit CV.

Selv om ikke alle praktikforløb fører til ansættelse, kan du få mulighed for at vise, hvad du duer til og skabe et større netværk, der kan hjælpe dig på sigt.

Du vil få hjælp, støtte og rådgivning undervejs fra VVC.

Som sygemeldt, kan du bruge et praktikforløb til at starte med et begrænset timetal og langsomt forøge timetallet undervejs.

DEL