voksenpædagogisk grundkursus

Voksenpædagogisk Grundkursus handler bl.a. om at få fokus på dine kommunikative kompetencer. Du bliver mere bevidst om din egen måde at agere på.

Formålet er at opkvalificere dig, der har en faglig formåen og ønsker at lære at formidle den i et område, der svarer til undervisningen under folkeoplysningsloven.

Der arbejdes med teoretisk og praktisk indføring i metode og pædagogik, for en engageret og varieret undervisning af voksne under folkeoplysningsloven, med udgangs-
punkt i den enkeltes forudsætninger, behov og livserfaringer.

Der tages udgangspunkt i dine egne erfaringer og opfattelse af, hvordan en god undervis-
ningssituation kan forløbe, med spørgsmål som:

  • Vælge indhold, metoder og undervisningsformer ud fra mål og rammer for undervisningen
  • Vurdere deltagerforudsætninger og den voksnes læreprocesser
  • Planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningen
  • Vurdere og vælge lærer- og formidlerrolle

“Hvad vil det sige at undervise og selv blive undervist”? Eller: “Hvad er læring”?

Kurset er en kombination af teori og praktisk afprøvning i undervisningen.

Kurset kan vare fra 4 til 13 uger afhængig af din baggrund.

Kontakt os for yderligere information.

DEL