JOBCENTER

Vores kernefokus ligger i at tilbyde skræddersyede forløb, der trygt fører til beskæftigelse, samtidig med at vi opretholder en tæt dialog og fortrolighed i samarbejdet med jobcentre og kommuner.

VORES FORLØB PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

Karrierevejledning

Vi udvikler den enkelte borgers karriere, og skaber den forandring der skal til for at udfolde potentialet.

Ressource- og kompetenceafklaring

For borgere der er gået i stå med jobsøgningen og trænger til nye rammer og hjælp.

Støttegruppe for borgere med bipolar lidelse

Et støtte- og samtalegruppeforløb, der giver et stabilt og fungerende arbejdsliv.

75% af de langtidsledige på kontanthjælp kommer i ordinært job efter endt forløb hos os.

Mestring af jobsøgning

Undervisningen fokuserer på træning i brugen af grundlæggende digitale værktøjer rettet mod jobsøgning.

Almen opkvalificering

For borgere der mangler at dygtiggøre sig i et eller flere programmer. Det kunne f.eks. være Excel eller Outlook.

Digital dannelse

For borgere der har udfordringer med basale digitale løsninger som f.eks. Jobnet. Dette kursus giver dem grundlæggende digital viden.

Vores vigtigste samarbejdspartnere er jobcentre og kommuner. Vi skræddersyer vores forløb, så de matcher krav, ønsker og mål hos hvert enkelt team og Jobcenter.

Vores værdier

Lige så vigtigt det er at holde en tæt dialog med borgere, er det også vigtigt at opretholder en tæt dialog og fortrolighed i samarbejdet med jobcentre og kommuner.

Efter mange år på den københavnske vestegn, har vi  en dyb forståelse for både kultur og mennesker i dette område, som har gjort os i stand til at være på forkant med behovene hos vores borgere.

Vi er en organisation med en høj grad af omstillingsparathed, da vi har en indgående viden og respekt for den lovgivning som kommuner og jobcentre arbejder under.