VVC er et dynamisk sted, og vores undervisning er i løbende forandring, så vi altid tilbyder lige det, der er behov for. På tværs af de mange forskellige områder, vi underviser i, er vi fælles om at have mennesker i fokus.

AFKLARING

AFKLARING Et af de vigtigste indsatsområder og første skrudt til at få et menneske ud af personlig krise - det være sig sygdom, arbejdsløshed og andet er at opnå afklaring på et både fysisk, psykisk og fagligt plan.

Læs mere

NY LÆRING

NY LÆRING Den røde tråd gennem alle vores tilbud er fokus på den enkeltes reelee ressourcer og muligheder. Vi arbejder derfor hele tiden med at motivere og flytte den enkelte fra passiv til aktiv og selvansvarlig adfærd.

Læs mere

JOBKLAR

JOBKLAR Et naturligt 3. trin ud af en krise er at gøre sig selv jobklar. Vores tilbud bygger på træning og øvelser som opbygger den enkeltes selvværd gennem en serie af succesoplevelser.

Læs mere

JOBUDSLUSNING

JOBKLAR VVC har i mere end 15 år arbejdet med jobudslusning af ledige. Vi har derfor en relevant erfaring og viden om det regionale arbejdsmarked. Vi vil derfor kunne medvirke til vejledning frem mod job.

Læs mere

Stresshåndtering

Den primære målgruppe er sygedagpengemodtagere, eller andre efter individuel vurdering af behov. Opstart d. 7/4 og 4/5

Læs mere

Smertehåndtering

Et tilbud til dig, der er sygemeldt, fleksjobber eller kontanthjælpsmodtager og er begrænset i din funktion på grund af smerter. Opstart d. 7/4 og 4/5

Læs mere

Back2Work

Til dig, der er ledig eller sygemeldt og har behov for et trænings- eller genoptræningsforløb på grund af fysiske eller psykiske begrænsninger.

Læs mere