VVC tilbyder
erhvervsrettede forløb til

jobcentre & kommuner

VVCs vigtigste samarbejdspartnere er jobcentre og kommuner. Vi skræddersyer vores forløb, så de matcher krav, ønsker og mål hos hvert enkelt team og jobcenter.

Vores kernefokus ligger i at skabe kurser og forløb, der har til formål at føre til beskæftigelse. Vi vægter en tæt dialog og fortrolighed meget højt i samarbejdet med borgere såvel som jobcentre og kommuner.

KARRIEREUDVIKLING

KARRIEREVEJLEDNING

Vi udvikler den enkelte borgers karriere gennem personlige samtaler og skaber den forandring, der skal til for at udfolde den enkeltes potentiale.

IT-MESTRING

DIGITAL DANNELSE

Vi udvikler borgerens forståelse og mestring af basale digitale løsninger, der benyttes i dagligdagen og f.eks. til jobsøgning via Jobnet. Kurset giver grundlæggende digital viden.

JOBSØGNING

MESTRING AF JOBSØGNING

Vi underviser i de grundlæggende digitale værktøjer, der styrker borgerens jobmuligheder. Vi lærer at skrive imponerende ansøgninger og forberede gode jobsamtaler.

75% af de langtidsledige på kontanthjælp kommer i ordinært job efter endt forløb hos os

KARRIEREAFKLARING

RESSOURCE- OG KOMPETENCEAFKLARING

Vi arbejder fokuseret med borgere, der er gået i stå med jobsøgningen, trænger til nye rammer og hjælp eller ønsker at skifte jobspor.

DIGITALE PROGRAMMER

ALMEN OPKVALIFICERING

Vi tilbyder kurser, der udvikler borgerens kompetencer og evner indenfor ét eller flere digitale programmer. Det kunne f.eks. være Excel eller Outlook.

VORES KVALITETER & VÆRDIER

TÆT SAMARBEJDE

Vi vægter et tæt og fortroligt samarbejde utrolig højt med både borger, jobcenter og kommuner. Samarbejde og vidensdeling er begge vigtige elementer i processen om at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.

LOKALT KENDSKAB

Efter mange år på den københavnske vestegn har vi et stort kendskab til både kultur og mennesker i og omkring Albertslund. På den måde kan vi arbejde med konkrete behov hos vores borgere.

OMSTILLINGSPARATHED

Vi har en indgående viden og respekt for den lovgivning, som kommuner og jobcentre arbejder under. Vi er derfor altid omstillingsparate, hvad angår behov og ønsker. Vores filosofi er, at alt kan lade sig gøre hos VVC.