Vi bringer dig videre

Tag det næste skridt mod nye muligheder

VVC – Skolen For Voksne

VVC tilbyder kurser og hold indefor karriere, personlig- og faglig udvikling, opkvalicifering og kreativ udfoldelse.

Vi arbejder konstant på at tilbyde relevant læring og løsninger, der åbner nye muligheder for den rette.

En folkeoplysende forening

I alle VVCs aktiviteter har vi et dedikeret fokus på en folkeoplysende indsats, der hjælper mennesker videre mod et bedre liv.

Vi brlnder for at skabe de bedste rammer, der kan inkludere alle i nye fællesskaber – uanset uddannelse, køn, etnicitet og personlige behov og drømme.

VVC er en forening
under DOF

VORES KENDETEGN & LÆRINGSPRINCIPPER

FOKUS PÅ DEN ENKELTES BEHOV, ØNSKER & SITUATION

TRYG OG KYNDIG VEJLEDNING I ET FORTROLIGT RUM

g

TILPASNING AF UNDERVISNING TIL HVER ENKELT

SMÅ HOLD MED PLADS TIL RO OG FORDYBELSE